http://pencho.my.contact.bg/start/razni/journey/explain.htm

СТРУКТУРА НА ПРАБЪЛГАРСКИЯ КАЛЕНДАР

I. СТРУКТУРА НА ГОДИНАТА

Период Дължина Прабългарско наименование

Нова година

Най-късият ден на годината (22.12) 1 ден Сур, Ени, Игнажден

1-во тримесечие

Месец 1 31 Алем
Месец 2 30 Тутом
Месец 3 30 Читем

2-ро тримесечие

Месец 4 31 Твирем
Месец 5 30 Вечем
Месец 6 30 Шехтем

3-то тримесечие

Месец 7 31 Сетем
Месец 8 30 Есем
Месец 9 30 Девем

4-то тримесечие

Месец 10 31 Елем
Месец 11 30 Елнем
Месец 12 30 Алтом

Нулев ден
(при високосна година)

Най-дългият ден на годината (22.06) 1 ден Бехти

Забележки: Игнажден (Нова година) е най-късият ден в годината и се разглежда като отделен месец. Той не се брои като ден от седмицата. Следователно, годината състои от 364+1 дни, или точно 52 седмици + 1 ден (364=52х7). Първият ден на годината (Алем 1) винаги е неделя (Неделя е първият ден от седмицата) и всяка следваща дата винаги се пада на същия ден от седмицата. Ако годината е високосна (на всеки 4 години), след края на 6-ия месец се добавя "нулев" ден (Бехти) - това е най-дългият ден на годината, 22/23-ти юни. 

Високосните години в Григорианската и Прабългарската календарни системи не съвпадат, затова при преобразуването на дати дните могат да се разминават с плюс-минус един ден.

 

II. СТРУКТУРА НА 12-ГОДИШНИЯ ЦИКЪЛ

Символ на годината Дължина, дни
Свиня (Докс) 365
Мишка (Каран) 365
Вол (Шегор) 365
Барс (Баръс) 366
Заек (Дван) 365
Дракон (Хала) 365
Змия () 365
Кон (Таг) 366
Маймуна (Писин) 365
Овен () 365
Петел (Тох) 365
Куче (Етх) 366

 

III. СТРУКТУРА НА 60-ГОДИШНИЯ ЦИКЪЛ

1. Мъжки цикъл (5 периода х 12 години)

Период Дължина Елемент Цвят Род
1 12 години Вода Черен Мъжки
2 12 години Огън Червен Женски
3 12 години Земя Жълт Мъжки
4 12 години Дърво Син Женски
5 12 години Метал Бял Мъжки

2. Женски цикъл (5 периода х 12 години)

Период Дължина Елемент Цвят Род
1 12 години Вода Черен Мъжки
2 12 години Огън Червен Женски
3 12 години Земя Жълт Мъжки
4 12 години Дърво Син Женски
5 12 години Метал Бял Мъжки

 

IV. КОРЕКЦИИ НА КАЛЕНДАРА

Тези корекции са необходими за правилното синхронизиране на календара с периода на въртене на Земята около Слънцето.

Период Тип корекция No на годината от началото на периода
всеки 4 год. добавя се високосен ден 4
всеки 420 год. отнема се високосен ден 60, 180, 300
всеки 1680 год. отнема се високосен ден 840
всеки 20160 год. отнема се високосен ден 10080
всеки 80640 год. отнема се високосен ден 40320
всеки 10080000 год. не се отнема високосен ден 5040000

(Структурата на календара е описана съгласно книгата "Прабългарският календар", Георги Кръстев, Варна 1999)

Назад