Българският календар е календарът на древните българи възстановен по писмени исторически данни (Именник на Българските Владетели) и по народни предания и легенди.
Съществуват изследвания на различни учени, които понякога доста се различават по направените изводи.

Начало

Различни изследователи приемат различна точка за начало на келендара. В нашият календарен модел датата, която е приета за начало на календара е денят на зимното слънцестоене (21-ви Декември) през 5506 година преди Христа - с други думи можем да приемем, че първата година от българското летоброене съвпада почти напълно със 5505 година преди Христа по григорианския календар

... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...
Декември 5506-та година преди Христа Януари 5505-та година преди Христа
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...
  Първи месец от година 1-ва от българското летоброене
   
  Зимно слънцестоене (най-къс ден, най-дълга нощ)

При изчисления и съпоставка с Григорианския и/или Юлианския календар трябва да се има предвид че и при двата календара не съществува нулева година - тоест 1-ва година преди Христа е непосредствено следвана от 1-ва година след Христа.

... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...
Декември 1-ва година преди Христа Януари 1-ва година след Христа

Структура на годината

Според изследователите годината се е деляла на 12 месеца + един или два (при високосна година) служебни дена които са били извън рамките на месеците. Месеците били групирани на тримесечия от по 3 месеца. В рамките на всяко всяко тримесечие първият месец имал 31 дена, а останалите два месеца по 30 дена*. Така всяко тримесечие има 91 дена или това прави 364 дена за 4-те тримесечия. В края на годината (а според някои в началото) е добавян един допълнителен ден който е извън рамките на месец и се е наричал Ени. Аналог на денят Ени е днешният Игнажден, наричан също и еднажден. Считано заедно с денят Ени, годината има вече 365 дена.
Подобно на Юлиянския и Грегориянския календар, веднъж на 4 години по определени правила се добавя високосен ден. Високосният ден, подобно на денят Ени е извън рамките на месец и се постава след края на 6-ти месец и преди началото на 7-мия месец. Високосният ден се е наричал Бехти. Аналог на денят Бехти е днешният Еньовден.

В нашият модел изобразяваме условно ден Бехти като последен 31-ви ден в Шести месец само при високосна година, а ден Ени като последен 31-ви ден в Дванайсети месец.

Първо Полугодие
Първо Тримесечие
Месец Първи
1-ви
2-ри
3-ти
4-ти
5-ти
6-ти
7-ми
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Месец Втори
1-ви
2-ри
3-ти
4-ти
5-ти
6-ти
7-ми
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Месец Трети
1-ви
2-ри
3-ти
4-ти
5-ти
6-ти
7-ми
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Второ Тримесечие
Месец Четвърти
1-ви
2-ри
3-ти
4-ти
5-ти
6-ти
7-ми
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Месец Пети
1-ви
2-ри
3-ти
4-ти
5-ти
6-ти
7-ми
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Месец Шести
1-ви
2-ри
3-ти
4-ти
5-ти
6-ти
7-ми
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Ден Бехти
Второ Полугодие
Трето Тримесечие
Месец Седми
1-ви
2-ри
3-ти
4-ти
5-ти
6-ти
7-ми
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Месец Осми
1-ви
2-ри
3-ти
4-ти
5-ти
6-ти
7-ми
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Месец Девети
1-ви
2-ри
3-ти
4-ти
5-ти
6-ти
7-ми
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Четвърто Тримесечие
Месец Десети
1-ви
2-ри
3-ти
4-ти
5-ти
6-ти
7-ми
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Месец Единайсети
1-ви
2-ри
3-ти
4-ти
5-ти
6-ти
7-ми
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Месец Дванайсети
1-ви
2-ри
3-ти
4-ти
5-ти
6-ти
7-ми
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Ден Ени
Предполага се, че дните Ени и Бехти, не влизат и в рамките на седмица. Това са така наречените - дни които не се «броят». Без тях, останалите дни, които се броят, образуват точно кръгло 52 седмици. Така че ако годината започва в понеделник, следващата година ще започва също в понеделник. Всяка календарна дата остава фиксирана завинаги в точно определен ден от седмицата.

Някои изследователи предполагат, че българската седмица е започвала с неделя. Основание за такова предположение е името на ден сряда - със значение среда (на седмицата).
Алтернативно предположение е че понеделник е бил считан за първи ден. Основанията за подобно алтернативно предположение са имената на дните вторник, четвъртък и петък - със значение съответно - втори, четвърти и пети. Тоест ако вторник е втори ден, то понеделник би трябвало да е първи.
В нашия модел, приемаме условни имена на дните от седмицата - 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми.

При всички положения дните от седмицата са се разминавали с дните от седмицата които отчитаме по съвременния Грегориянски календар. Това е така защото при съвременния календар, няма дни които не се броят и не влизат в състава на седмицата. Както казахме в българският календар, такива дни са Ени и Бехти.

В нашият модел на българският календар сме показали дните от седмицата така както те са валидни за съвременния григориянски календар.

* - Съществуват също хипотези че в рамките на тримесечие първият и вторият месец са били с по 30 дена а третият месец е имал 31 дена. Общото при всички хипотези е че годината се разделя на тримесечия от по 91 дена.


Цикли за корекция на календара

Тропическата земна година - тоест времето за което Земята прави една пълна обиколка около слънцето се равнява на 365,242 190 419 земни дена - тоест 365 дни, 5 часа, 48 минути и 45,5 секунди. Така при календарна година от 365 дена, календарната година избързва с около четвърт ден (5 часа, 48 минути и 45,5 секунди) всяка година. За 4 години календарната година вече започва с приблизително 1 ден по преди да е завършила обиколката на Земята около слънцето.

Това несъответствие налага корекция на календара с добавяне на високосен ден веднъж на четири години- така нареченият ден Бехти, който се добавя в края на 6-тия месец. Тази корекция обаче не е достатъчна защото избързването на календара не е точно с един ден (24 часа), а с 23 часа, 15 минути и 2 секунди. Така след добавянето на високосният ден календарът започва да изостава.

Това налага система от допълнителни корекции. Тази система разделя календара на периоди, както е показано по долу.

Четиригодишeн период

Веднъж на четири години в календарната година се добавя допълнителният ден Бехти в края на 6-тия месец. Годините в които имаме добавен високосен ден Бехти, ще наричаме високосни години, а тези при които нямаме високосен ден - невисокосни.

Първа Невисокосна
година
Втора Невисокосна
година
Трета Невисокосна
година
Четвърта ВИСОКОСНА
година

Дванайсет годишен период

Три четиригодишни периода образуват един 12 годишен период. Този период не се характеризира с календарна корекция но е особен с това че на всяка година от 12 годишният цикъл е съпоставено животно - затова и цикълът се нарича животински. Различните изследователи приемат различен ред на животните, както и различно начално животно. Спорни са също и имената на животните. Ето някои примери:

  Според
  Георги Кръстев Йордан Вълчев Петър Добрев
  животно имена животно имена животно имена
P Свиня Докс Свиня докс, док, прасе
Q Мишка Каран Мишка сомор, шъши Мишка Сомор
Y Вол Шегор Вол шегор, куврат, буза, бусман Вол Шегор
y Барс Баръс Тигър барс, паръс, баръс - -
r Заек Дван Заек дванш Заек Дван
G Дракон Хала Змей вер, драгун, кала, слав Дракон Вер
w Змия Змия дилом, делян, аттила Змия Дилом
h Кон Таг Кон тек, таг, тих, алаша Кон Теку
q Маймуна Писин Маймуна песин, писин - -
X Овен Коч суръх, север, расате - -
u Петел Тох Петел тох, тах Петел Тох
I Куче Етх Куче етх Куче Етх
P Глиган Дохс

Всеки 12 годишен период е бил или мъжки или женски. При мъжки период - всички години в рамките на този период са били мъжки - съответствали са на животни от мъжки пол. При женски период - годините в рамките на периода са съответствали на животни от женски пол. Дванадесетгодишните периоди са се редували последователно - мъжки и женски.

Шейсет годишен период (звезден ден)

Периодът от 60 години или 5 дванайсетгодишни цикъла или 15 четиригодишни цикъла е условно наречен от Йордан Вълчев - звезден ден. Тъй като 60 годишният цикъл е кратен на 4, то той по принцип завършва на високосна година. Такъв звезден ден ще наричаме високосен звезден ден.

В определени случаи, заради корекцията на календара, се налага високосният ден на последната година от 60 годишния звезден ден да бъде отнета - в такъв случай ще наричаме звездният ден - невисокосен звезден ден.

ВИСОКОСЕН ЗВЕЗДЕН ДЕН НЕВИСОКОСЕН ЗВЕЗДЕН ДЕН
Ч Е Р Н О
12 годишен цикъл 1.
4 год. 1
№ 1. Невисокосна година
№ 2. Невисокосна година
№ 3. Невисокосна година
№ 4. Високосна година
4 год. 2
№ 5. Невисокосна година
№ 6. Невисокосна година
№ 7. Невисокосна година
№ 8. Високосна година
4 год. 3
№ 9. Невисокосна година
№ 10; Невисокосна година
№ 11; Невисокосна година
№ 12. Високосна година
Ч Е Р В Е Н О
12 годишен цикъл 2.
4 год. 4
№ 13. Невисокосна година
№ 14. Невисокосна година
№ 15. Невисокосна година
№ 16. Високосна година
4 год. 5
№ 17. Невисокосна година
№ 18. Невисокосна година
№ 19. Невисокосна година
№ 20. Високосна година
4 год. 6
№ 21. Невисокосна година
№ 22. Невисокосна година
№ 23. Невисокосна година
№ 24. Високосна година
Ж Ъ Л Т О
12 годишен цикъл 3.
4 год. 7
№ 25. Невисокосна година
№ 26. Невисокосна година
№ 27. Невисокосна година
№ 28. Високосна година
4 год. 8
№ 29. Невисокосна година
№ 30. Невисокосна година
№ 31. Невисокосна година
№ 32. Високосна година
4 год. 9
№ 33. Невисокосна година
№ 34. Невисокосна година
№ 35. Невисокосна година
№ 36. Високосна година
С И Н Ь О
12 годишен цикъл 4.
4 год. 10
№ 37. Невисокосна година
№ 38. Невисокосна година
№ 39. Невисокосна година
№ 40. Високосна година
4 год. 11
№ 41. Невисокосна година
№ 42. Невисокосна година
№ 43. Невисокосна година
№ 44. Високосна година
4 год. 12
№ 45. Невисокосна година
№ 46. Невисокосна година
№ 47. Невисокосна година
№ 48. Високосна година
Б Я Л О
12 годишен цикъл 5.
4 год. 13
№ 49. Невисокосна година
№ 50. Невисокосна година
№ 51. Невисокосна година
№ 52. Високосна година
4 год. 14
№ 53. Невисокосна година
№ 54. Невисокосна година
№ 55. Невисокосна година
№ 56. Високосна година
4 год. 15
№ 57. Невисокосна година
№ 58. Невисокосна година
№ 59. Невисокосна година
№ 60. Високосна година
Ч Е Р Н О
12 годишен цикъл 1.
4 год. 1
№ 1. Невисокосна година
№ 2. Невисокосна година
№ 3. Невисокосна година
№ 4. Високосна година
4 год. 2
№ 5. Невисокосна година
№ 6. Невисокосна година
№ 7. Невисокосна година
№ 8. Високосна година
4 год. 3
№ 9. Невисокосна година
№ 10; Невисокосна година
№ 11; Невисокосна година
№ 12. Високосна година
Ч Е Р В Е Н О
12 годишен цикъл 2.
4 год. 4
№ 13. Невисокосна година
№ 14. Невисокосна година
№ 15. Невисокосна година
№ 16. Високосна година
4 год. 5
№ 17. Невисокосна година
№ 18. Невисокосна година
№ 19. Невисокосна година
№ 20. Високосна година
4 год. 6
№ 21. Невисокосна година
№ 22. Невисокосна година
№ 23. Невисокосна година
№ 24. Високосна година
Ж Ъ Л Т О
12 годишен цикъл 3.
4 год. 7
№ 25. Невисокосна година
№ 26. Невисокосна година
№ 27. Невисокосна година
№ 28. Високосна година
4 год. 8
№ 29. Невисокосна година
№ 30. Невисокосна година
№ 31. Невисокосна година
№ 32. Високосна година
4 год. 9
№ 33. Невисокосна година
№ 34. Невисокосна година
№ 35. Невисокосна година
№ 36. Високосна година
С И Н Ь О
12 годишен цикъл 4.
4 год. 10
№ 37. Невисокосна година
№ 38. Невисокосна година
№ 39. Невисокосна година
№ 40. Високосна година
4 год. 11
№ 41. Невисокосна година
№ 42. Невисокосна година
№ 43. Невисокосна година
№ 44. Високосна година
4 год. 12
№ 45. Невисокосна година
№ 46. Невисокосна година
№ 47. Невисокосна година
№ 48. Високосна година
Б Я Л О
12 годишен цикъл 5.
4 год. 13
№ 49. Невисокосна година
№ 50. Невисокосна година
№ 51. Невисокосна година
№ 52. Високосна година
4 год. 14
№ 53. Невисокосна година
№ 54. Невисокосна година
№ 55. Невисокосна година
№ 56. Високосна година
4 год. 15
№ 57. Невисокосна година
№ 58. Невисокосна година
№ 59. Невисокосна година
№ 60. Невисокосна година

Единствената разлика между високосният звезден ден и невисокосният звезден ден е в последната 60-та година. При високосния звезден ден - тя е високосна, а при невисокосния, не е.
На всеки от 12 годишните периоди е присвоен по един елемент и съответните му цвят и посока. Петте елемента са:

  ЕЛЕМЕНТ ЦВЯТ ПОСОКА
1. ВОДА ЧЕРНО ЦЕНТЪР
2. ОГЪН ЧЕРВЕНО ЮГ
3. ЗЕМЯ ЖЪЛТО ЗАПАД
4. ДЪРВО СИНЬО СЕВЕР
5. МЕТАЛ БЯЛО ИЗТОК

Всеки от 5-те 12-годишни периода, които изграждат звездния ден е или мъжки или женски, като се редуват последователно.
Звезден ден, който започва с мъжки 12-годишен период ще наричаме мъжки, а такъв, който започва с женски 12-годишен период ще наричаме женски. В рамките на два последователни звездни дена (120 години) се срещат всички възможни комбинации на елемент, пол и животно. Така комбинацията от елемент, пол и животно може да се използва за датировка в рамките на 120 годишен период.

    ЕЛЕМЕНТ ПОЛ ГОДИНИ
М. Зв. Ден
I. ВОДА МЪЖКИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II. ОГЪН ЖЕНСКИ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
III. ЗЕМЯ МЪЖКИ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
IV. ДЪРВО ЖЕНСКИ 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
V. МЕТАЛ МЪЖКИ 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Ж. Зв. Ден
VI. ВОДА ЖЕНСКИ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
VII. ОГЪН МЪЖКИ 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
VIII. ЗЕМЯ ЖЕНСКИ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
IX. ДЪРВО МЪЖКИ 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
X. МЕТАЛ ЖЕНСКИ 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120


Четиристотин и двайсет годишен период (звездна седмица)

Като групираме 7 звездни дена (всеки от по 60 земни години) получаваме един период от 420 години, който наричаме звездна седмица. Във всяка седмица - първият, третият и петият звезден ден са невисокосни, а втори, четвърти и шести са високосни. Седмият звезден ден по принцип е също високосен, но при нужда от допълнителна корекция на календара се заменя с невисокосен. Звездна седмица при която последният звезден ден е невисокосен, ще наричаме невисокосна звездна седмица, а такава при която последният звезден ден е високосен, ще наричаме високосна:

 
год.
дни
Високос. Зв. Седмица
1. Невисокосен звезден ден 60 21 914
2. Високосен звезден ден 60 21 915
3. Невисокосен звезден ден 60 21 914
4. Високосен звезден ден 60 21 915
5. Невисокосен звезден ден 60 21 914
6. Високосен звезден ден 60 21 915
7. Високосен звезден ден 60 21 915
общо: 420 153 402
 
год.
дни
Невисок. Зв. Седмица
1. Невисокосен звезден ден 60 21 914
2. Високосен звезден ден 60 21 915
3. Невисокосен звезден ден 60 21 914
4. Високосен звезден ден 60 21 915
5. Невисокосен звезден ден 60 21 914
6. Високосен звезден ден 60 21 915
7. Невисокосен звезден ден 60 21 914
общо: 420 153 401

Някои изследователи наричат първият звезден ден - «звезден понеделник», вторият - «звезден вторник» и т.н., а други започват от «звездна неделя». При всички положения обаче всяко подобно наименование има условен характер. В таблицата по-горе сме ги означили просто с номерата от 1 до 7.
Всяка звездна седмица се състои от 420 земни години. Разликата между високосна и невисокосна звездна седмица е само в това, че високосната седмица завършва на високосен звезден ден, което от своя страна означава че 60 годишният звезден ден завършва на високосна година. Обратно, невисокосната звездна седмица завършва на невисокосен звезден ден, което от своя страна означава, че 60 годишният звезден ден завършва на невисокосна година.

Звезден месец

Подобно на земните седмици, всеки четири звездни седмици са групирани в един звезден месец. Така един звезден месец се равнява на 1 680 земни години. Звездният месец също може да е «високосен» или «невисокосен». Ето каква е неговата структура в двата случая.

ВИСОКОСЕН ЗВЕЗДЕН МЕСЕЦ НЕВИСОКОСЕН ЗВЕЗДЕН МЕСЕЦ
  Пореден № на зв. ден от зв. месец
год.
дни
Високосна зв. седмица 1 2 3 4 5 6 7 420 153 402
Невисокосна зв. седмица 8 9 10 11 12 13 14 420 153 401
Високосна зв. седмица 15 16 17 18 19 20 21 420 153 402
Високосна зв. седмица 22 23 24 25 26 27 28 420 153 402
общо: 1 680 613 607
  Пореден № на зв. ден от зв. месец
год.
дни
Високосна зв. седмица 1 2 3 4 5 6 7 420 153 402
Невисокосна зв. седмица 8 9 10 11 12 13 14 420 153 401
Високосна зв. седмица 15 16 17 18 19 20 21 420 153 402
Невисокосна зв. седмица 22 23 24 25 26 27 28 420 153 401
общо: 1 680 613 606


Звездна година

Дванайсет звездни месеца образуват една така наречена звездна година. Звездната година се състои от точно 20 160 земни години. Месец шести от звездната година е винаги невисокосен. Останалите звездни месеци без последния са винаги високосни. Последния звезден месец е по принцип високосен но може да бъде невисокосен ако е нужна допълнителна корекция на календара. Кога се случва това виж в описанието на звездна епоха.

СТРУКТУРА НА ВИСОКОСНАТА ЗВЕЗДНА ГОДИНА

Високосен
Звезден Месец 1.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 2.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 3.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 4.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 5.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Невисокосен
Звезден Месец 6.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 7.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 8.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 9.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 10.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 11.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 12.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28


СТРУКТУРА НА НЕВИСОКОСНАТА ЗВЕЗДНА ГОДИНА

Високосен
Звезден Месец 1.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 2.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 3.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 4.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 5.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Невисокосен
Звезден Месец 6.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 7.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 8.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 9.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 10.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Високосен
Звезден Месец 11.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Невисокосен
Звезден Месец 12.
Пореден № на зв. ден
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28


Всяка звездна година се състои от 48 звездни седмици. Това се равнява точно на 336 звездни дена (всеки звезден ден от по 60 земни години). Така всяка звездна година се състои от 20 160 земни години. В рамките на една високосна звездна година винаги има точно 7 363 283 (седем милиона, триста шейсет и три хиляди, двеста осемдесет и три) земни дена, а в рамките на една невисокосна звездна година винаги има точно 7 363 282 земни дена.

Период от четири звездни години

Звездните години подобно на земните години са групирани в четворки. По принцип само втората звездна година е невисокосна, а останалите - първа, трета и четвърта са високосни. При нужда от корекция на календара обаче, и четирите години са високосни. Кога се случва това вижте в раздела за звездна епоха. Всяка четворка от звездни години се състои точно от 80 640 земни години.
Обичайната невисокосна четворка (когато втората звездна година е невисокосна, а останалите звездни години са високосни) се състои от 29 453 131 земни дена, а високосната (когато и четирите звездни години са високосни, поради нужда от корекция) се състои от 29 453 132 земни дена.

НЕВИСОКОСЕН ПЕРИОД ОТ
4 ЗВЕЗДНИ ГОДИНИ
(80 640 ЗЕМНИ ГОД.)
ВИСОКОСЕН ПЕРИОД ОТ
4 ЗВЕЗДНИ ГОДИНИ
(80 640 ЗЕМНИ ГОД.)
 
год.
дни
1. Високосна звездна година 20 160 7 363 283
2. Невисокосна звездна година 20 160 7 363 282
3. Високосна звездна година 20 160 7 363 283
4. Високосна звездна година 20 160 7 363 283
общо: 80 640 29 453 131
 
год.
дни
1. Високосна звездна година 20 160 7 363 283
2. Високосна звездна година 20 160 7 363 283
3. Високосна звездна година 20 160 7 363 283
4. Високосна звездна година 20 160 7 363 283
общо: 80 640 29 453 132


Звездна Епоха

Звездната епоха е последният и най-голям период в българския календар. При него корекцията на календара е окончателно завършена, затова този период няма високосен и невисокосен вариянт. Състои се от 125 периода от по 4 звездни години, или точно 500 звездни години.
Всички периоди от по 4 звездни години са невисокосни (което означава че втора звездна година е невисокосна, а първа, трета и четвърта звездни години са високосни),
освен
63-тия период от 4 звездни години. Той е високосен, което означава, че при него и 4-те звездни години са високосни.

Тоест звездна година с номер 250 е високосна.

Звездната епоха се състои от 10 080 000 (десет милиона и осемдесет хиляди) земни години или точно 3 681 641 376 (три милиарда, шестстотин осемдесет и един милиона, шестстотин четирсет и една хиляди, триста седемдесет и шест) земни дена.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1234 5678 9101112 13141516 17181920 21222324 25262728 29303132 33343536 37383940
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
41424344 45464748 49505152 53545556 57585960 61626364 65666768 69707172 73747576 77787980
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
81828384 85868788 89909192 93949596 979899100 101102103104 105106107108 109110111112 113114115116 117118119120
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
121122123124 125126127128 129130131132 133134135136 137138139140 141142143144 145146147148 149150151152 153154155156 157158159160
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
161162163164 165166167168 169170171172 173174175176 177178179180 181182183184 185186187188 189290291292 293294295296 297298299200
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
201202203204 205206207208 209210211212 213214215216 217218219220 221222223224 225226227228 229230231232 233234235236 237238239240
61 62
241242243244 245246247248
63 63-то звездно четиригодие е единственото в звездната ера при което и четирите звездни години са високосни звездни години.
249250251252
64 65
253254255256 257258259260
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
261262263264 265266267268 269270271272 273274275276 277278279280 281282283284 285286287288 289290291292 293294295296 297298299300
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
301302303304 305306307308 309310311312 313314315316 317318319320 321322323324 325326327328 329330331332 333334335336 337338339340
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
341342343344 345346347348 349350351352 353354355356 357358359360 361362363364 365366367368 369370371372 373374375376 377378379380
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
381382383384 385386387388 389390391392 393394395396 397398399400 401402403404 405406407408 409410411412 413414415416 417418419420
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
421422423424 425426427428 429430431432 433434435436 437438439440 441442443444 445446447448 449450451452 453454455456 457458459460
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
461462463464 465466467468 469470471472 473474475476 477478479480 481482483484 485486487488 489490491492 493494495496 497498499500