Java API

Библиотека за разработка на програмния език Джава (Java) може да бъде намерена тук.

Изграждане на проекта

При изграждането ще ви е наобходим git за клониране на изходния код от публичното хранилище и Версия на Джава за разработка за компилиране на проекта. При самото изграждане се използва вградена версия на gradle (инсталация не се изисква).

Клониране на изходния код:  git clone https://github.com/bgkalendar/bgkalendar/Компилиране на библиотеката:  cd bgkalendar/java
  ./gradlew clean buildРезултатът ще намерите в под-директория build/libs/leto-xxx.jar, където xxx е текущата версия (например 1.0.0) на библиотеката.

Документация

Онлайн джавадок документация можете да намерите тук.