Какво начертание на кирилицата наричаме типично българско

Сайтът "Българският Календар" се включва в инициативата за разпространяване на типично българското начертание на кирилски шрифтове.

Повече за това какво наричаме българска кирилица можете да прочетете в сайта на инициативата "За Българска Кирилица" или в следната статия от Списание 8. Накратко кирилски шрифтове с типично българско начертание се използват най-масово и са типични за България. Отличават се със по-ръкописен тип начертание на малките букви и някои от големите, за разлика от кирилските шрифтове които са типични за Русия, където малките букви са умалено копие на големите.

Поради по-голямото разнообразие на форми, българската кирилица е по-лесна и приятна за четене.

В последно време, тя става все по-често използвана и предпочитана.В нашия сайт се вклюваме в инициативата за популяризиране на българската кирилица, както и даваме предложения за безплатни шрифтове с българска кирилица които можете да свалите и използвате във вашите уеб страници, документи и проекти.

Как да включим шрифт с българска кирилица във уеб страница

Вмъкнете следното във секцията <header> на вашата уеб страница:
...
<header>
  <style>
    @font-face {
      font-family: bgcyrillic;
      src: url('https://bgkalendar.com/fonts/notoserif-regular.php');
    }
    * {
      font-family: bgcyrillic;
    }
  </style>
</header>
...

Прилики на българската кирилица с латиницата

Връзки към кирилски шрифтове с типично българско начертание

Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Осем
Сайт: https://spisanie8.bg/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Симбал
Сайт: http://npoekmu.me/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Ζαφείρι δέξου πάγκαλο, βαθῶν ψυχῆς τὸ σῆμα.


Ното Сериф
Сайт: https://localfonts.eu/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Балездров11
Сайт: http://npoekmu.me/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Плиска
Сайт: https://fontlibrary.org/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Ζαφείρι δέξου πάγκαλο, βαθῶν ψυχῆς τὸ σῆμα.


Лингвистикс Про
Сайт: https://fontlibrary.org/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

СПАриел
Сайт: http://npoekmu.me/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Ζαφείρι δέξου πάγκαλο, βαθῶν ψυχῆς τὸ σῆμα.


Велека
Сайт: https://fontlibrary.org/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Корморант
Сайт: https://fonts.google.com/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Ζαφείρι δέξου πάγκαλο, βαθῶν ψυχῆς τὸ σῆμα.
שפן אכל קצת גזר בטעם חסה, ודי.

Либра Санс Модерн
Сайт: https://fontlibrary.org/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Ζαφείρι δέξου πάγκαλο, βαθῶν ψυχῆς τὸ σῆμα.
שפן אכל קצת גזר בטעם חסה, ודי.

Либра Сериф Модерн
Сайт: https://fontlibrary.org/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Ζαφείρι δέξου πάγκαλο, βαθῶν ψυχῆς τὸ σῆμα.

Ковал
Сайт: https://fontlibrary.org/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Перун
Сайт: https://fontlibrary.org/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Ζαφείρι δέξου πάγκαλο, βαθῶν ψυχῆς τὸ σῆμα.

Репо
Сайт: https://fontlibrary.org/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!

Комфортаа
Сайт: https://fonts.google.com/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

ХК Гротеск
Сайт: https://localfonts.eu/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

ТД Нойман
Сайт: http://www.typedepot.com/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

ВДС
Сайт: https://www.behance.net/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!

Лекс
Сайт: http://npoekmu.me/
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Таймс
Сайт: http://www.fontineed.com
Сваляне
Ах, чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита!
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Ζαφείρι δέξου πάγκαλο, βαθῶν ψυχῆς τὸ σῆμα.
שפן אכל קצת גזר בטעם חסה, ודי.
Фолкорн
Сайт: http://vollkorn-typeface.com/
Сваляне


Кредит