Връзки


Българският Календар

ДРЕВЕН БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР

АСТРОНОМИЯ НА ПРАБЪЛГАРИТЕ
Александра Делова

БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ - Древнобългарският календар

Календарът на древните българи... - Я. Шопов

Дао на българския календар - Георги Велев
Вж:
Целия брой или статията

Прабългарски календар

ИМЕННИКЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ КНЯЗЕ И НЕГОВИЯТ ПРОИЗХОД - Асен Чилингиров, Берлин

Календар на (zvaniya-na-mesecite.pdfпра-)българите

За животинските названия в календара

За названията на месеците

Древна България е жива - ЖИВОТИНСКИ КАЛЕНДАР НА ПРАБЪЛГАРИТЕ

Българите - Кои сме ние? Слави Дончев от 7:12
1 2 3 4 5

От Пенчо

ДРЕВНОБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР – МИТОВЕ И РЕАЛНОСТИ. ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЯ НА НАЗВАНИЯТА

История во кратце о болгарском народе славенском написа Иеросхимонах Спиридон Габровски в лето 1792

БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР

Календар

РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ БЪЛГАРСКИЯ КАЛЕНДАР

Идея за нов календар (английски)